focus

Beroendevård i Uppsala

I Uppsala har vi våra behandlingsuppdrag förlagda till Luthagens Öppenvård på Trädgårdsgatan 11. Luthagens Öppenvård har lång erfarenhet av samtalsterapi med inriktning mot riskbruk, missbruk och beroende. Stordala har idag förutom avtalsuppdragen ett omfattande samarbete med Luthagens Öppenvård kring stöd och behandlingsinsatser för våra familjehem. www.openvarden.se 

Stordala familjehem

Stordalas processledare

För att samordna och hålla kvalitet i Stordala Business Covers alla delar har vi genom avtal anlitat Anna-Carina Söderberg från Luthagens Öppenvård i Uppsala. Anna-Carina är en mycket erfaren och välutbildad beroendeterapeut med stark KBT-inriktning. Hon har lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete och har förutom sin grundläggande utbildning i psykiatri med relationell kognitiv inriktning också […]

PO Söderberg

Högt spel inom beroendevården

När beroendeterapeuter talar om att klienten behöver slå i botten innan en insats är möjlig så riskerar denne klientens liv. Alltid. Jag vet att detta otyg fortfarande lever kvar inom branschen och fick höra om det så sent som i förra veckan. En klient som inte lyckades upprätthålla sin nykterhet återföll och behandlingshemmet han vistades […]

Certifiering2016

Certifiering

Stordala bedriver en certifierad verksamhet. Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) har under många år drivit frågan om att verksamheter, som bedriver konsulentstödd familjehemsvård ska ha tillstånd till detta och därmed stå under IVO:s tillsyn. I avvaktan på att ett sådant förslag genomförs beslutade RFF vid årsmötet 2014 att certifiera sina medlemmars verksamheter. Ett kvalitetsäkringsprotokoll har […]

Möte med Socialstyrelsen

Den 21 mars är Stordala inbjudet till ett möte med Socialstyrelsen om ”kunskapsstöd kring bedömningar av umgänge mellan placerade barn enligt LVU och deras föräldrar (och andra anhöriga).” Socialstyrelsen inhämtar erfarenhet och kunskap kring detta från organisationer och verksamheter i branschen och Stordala delar naturligtvis med sig.

PO Söderberg

Samtida teknik

Idag hade jag förmånen att träffa något tjugotal personer från tiotalet kommuner i Sverige. Det handlade om tekniskt stöd inom beroendevården och vad det tillför på olika plan. Vad händer med organisationerna som vänder sig till samtida teknik. Hur påverkar det klienten på individnivå? Hur används det med framgång. Alla tidiga aktörer inom nya områden […]

Avtal med Kontigo Care

Vi tecknar i januari 2017 avtal med Uppsalaföretaget Kontigo Care kring vårdsystemet TripleA som skall användas i vår beroendebehandling både som stöd vid insats och vid utredning. http://www.unt.se/pressmeddelanden/kontigo-care-tecknar-avtal-med-stordala-vard-och-omsorg-4516368.aspx