ramavtal (kopia)

Samarbete

Stordala inleder ett samarbete med Lars Öhman utbildning, utredning, behandling och stöd. Lars blir en viktig aktör för utvecklandet av se olika upplägg vi planerar inom främst utbildningssidan men också en resurs inom det kliniska behandlingsarbetet. Lars har lång erfarenhet av strukturerat behandlingsarbete och god insyn i de olika processer som styr samarbetet kring vårdtagaren.

Stordala familjehem

Anhörigprogrammet CRAFT på Stordala

Stordala kan erbjuda Community Reinforcement Approach and Family Training som har utformats i anslutning till Community Reinforcement Approach (CRA) och är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa närstående, t.ex. föräldrar, syskon, partners, men även nära vänner, att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Interventionen syftar också till […]

Behandling

Kontrollerat drickande

Behandling för kontrollerat drickande handlar om att steg för steg i tematiskt indelade sessioner arbeta för att förändra beteende- och tankemönster i relation till alkohol. Teman och hemuppgifter hjälper individen att pröva målssättningen kontrollerat drickande. Träffar vid fem tillfällen om vardera 1 timme. Kontakta Per O Söderberg på 0707-775166 för vidare information och beställning

Stordala Business cover alkohol drog problem arbetslivet

Föreläsningar

Vi erbjuder en mängd föreläsningar på olika teman kring missbruk: Hasch ur en behandlares perspektiv Vem blir beroende Bemötande Att växa upp med en förälder med beroende Himmel eller helvete-Att leva nära någon med ett beroende Arbetsgivare och personal med alkoholproblem Vara vettig vuxenRör inte min sup-Svenskarnas alkoholvanor Vi som vuxna och förebilder För vidare […]

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

Tekniskt stöd i behandlingen

Inom Stordala förstärker vi oftast insatser och individuella upplägg med stödsystemet TripleA. Genom den förstärkningen kan vi försäkra oss om att vi når önskat resultat av behandlings-insatsen. Vi kan också för första gången i historien följa klienternas utveckling utanför behandlingsrummet och därigenom se hur verksam behandlingen är. De klienter som får TripleA upplever det som […]

Stordala familjehem

Stordalas utbildningar

Stordala erbjuder utbildningar i följande program: CRA Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet. MI Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades […]

PO Söderberg

När Stordala utvecklas

När vi växer och utvecklas så menar vi inte alltid det man först tänker. Vi menar att vi växer som aktör inom missbruksvården och att vi tar större ansvar som vårdgivare för de grupper av klienter vi möter. Om vi t.ex har mycket ungdomar placerade med missbruksproblematik så ser vi till att möta det med […]

focus

ACRA-programmet för ungdomar

Stordala erbjuder nu det evidensbaserade ACRA-programmet Adolescensens Community Reinforcement Approach (ACRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA. Målgruppen är ungdomar med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning […]

focus

ADDIS-utredning

Stordala utför ADDIS som är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. ADDIS är en svensk översättning av det amerikanska instrumentet SUDDS. ADDIS har använts i Sverige sedan 1987 och sedan 2000 finns även ADDIS-ung för ungdomar upp till 20 år. Kontakta Per O Söderberg […]