Behandling vid spelmissbruk

Ungefär 2% av Sveriges befolkning beräknas ha problem med spel om pengar. Idag räknas spelberoende som ett likartat problem som alkohol- och narkotikaberoende.

I dag finns två behandlingsmetoder framtagna och vetenskapligt utvärderade mot spelproblem

Genom åren har det skett en metodutveckling och det finns idag goda möjligheter till effektiv behandling av spelproblem. Dessa två metoder baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Vårt behandlingsprogram för spelberoende är baserat på KBT och genomförs om vi önskar med tekniskt stöd. Våra terapeuter har lång erfarenhet av att behandla spelberoende och vi har möjlighet att erbjuda både individuell och gruppterapi.

Vi har upphandlat ett samarbete om öppenvård för spelmissbruk via ramavtal med Uppsala kommun där vi erbjuder ett 8 veckors behandlingsprogram för grupp eller för enskilda klienter.

Vi utreder när det behövs och ser vilken insats som är lämplig med individen i fokus. Stordala jobbar med individens hela situation och gör alltid individuella bedömningar innan social eller terapeutisk insats.

Kontakta oss gärna på 070-7737738