Kontakta oss på Stordala

Besöksadress och mobilnummer:
Drottninggatan 2, 753 10 UPPSALA
Kontaktmobil: 070 777 51 66

Föreståndare

PO Eldh Hevius

PO är föreståndare för våra stödboenden och våra förstärkta familjehem.
Han har 20 års ledarskapserfarenhet och gedigen kunskap inom vård och omsorgsverksamheter och är i grunden utbildad beroendeterapeut. 
PO började sin karriär som enhetschef inom kommunal verksamhet och övergick sedan till att driva egna (HVB) boende- och behandlingsverksamheter inom privat ungdoms och beroendevård. 
Utöver sin utbildning till beroendeterapeut har PO vidareutbildat sig inom sociologi och socialförvaltningsrätt vid universitet och högskola.

Mail: po@stordala.se
Tel: 070 – 777 51 66

Öppenvårds­ansvarig / beroendespecialist

Anna-Carina Eldh Hevius

Anna-Carina har mycket lång erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete och är förutom välrenommerad beroendeterapeut också KBT-terapeut (Steg 1) med vidareutbildningar inom MI, Spelberoende och Ersta Vändpunktens föräldrar, barn och ungdomsprogram. Hon ansvarar för och driver Stordalas öppenvård och är behandlingsansvarig där.
Vår Öppenvård har klienter via ramavtal med uppdrag från en serie kommuner, men även uppdrag från privatpersoner och ett stort antal privata vårdgivare.

Mail: ac@stordala.se
Tel: 070 – 773 77 38

Verksamhetsansvarig

Isabel Netzler

Isabel är verksamhetsansvarig för Stordalas familjehem, våra stödboenden och våra behandlingsfamiljer.
Isabel är utbildad KBT-terapeut (Steg 1) och utbildad inom A-CRA.
I hennes uppdrag som verksamhetsansvarig ingår ansvar för övrig personal samt att biträda föreståndaren vid dennes utevaro.
Isabel kommer från en tidigare tjänst som behandlingsansvarig terapeut inom privat ungdomsvård och har även verkat inom marknad och försäljning.Hon har även tidigare varit verksam inom föreningslivet med ungas entreprenörsskap.

Mail: isabell@stordala.se
Tel: 073 – 077 02 59


Psykolog, psykoterapeut och handledare

Pia Norgren

Pia Norgren är legitimerad psykolog och psykoterapeut med specialitet inom beroendepsykologi. Har tidigare jobbat på beroendemedicinska avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Pia är också en erfaren handledare av legitimerade psykologer och psykoterapeuter inom beroendevården.

Pia tillför med sin bakgrund och sin kompetens ett välkommet perspektiv i våra verksamheter och kompletterar Stordalas team mycket väl. Hon är förutom teamets psykolog även den som handleder oss som team och i våra ärenden.

Mail: pia@stordala.se
Tel: 073 – 268 98 00


Familjehemskonsulent

Therese Ohlsson

Therese Ohlsson är socionom med flera tilläggsutbildningar. Hon är bland annat utbildad handledare och har lång erfarenhet inom samtalsstöd såsom kurator och terapeut.

Therese har grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1).

Mail: therese@stordala.se
Tel: 072 – 277 79 67


Familjehemskonsulent

Anna Sjölund

Anna är socionom och familjehemskonsulent och är den som tillsammans med vår verksamhetssamordnare håller i uppdragen med förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Mail:  annasjolund@stordala.se

Tel: 072 – 226 64 74


Familjebehandlare

Anna Sjöström

Anna Sjöström driver A-CRA Sverige och är familjebehandlare åt oss främst i Stockholmsområdet. Anna är mycket erfaren utbildare och samtalsterapeut med goda kunskaper i bl.a CRAFT och CRA.

Anna är utbildad KBT-terapeut (Steg 1).

Mail: anna@stordala.se
Tel: 076 – 768 36 20


Kontaktperson

Rebecka Vidmark

Rebecka är vår kontaktperson i våra olika stödboenden och står för stödinsatser i vardagen för och med våra placerade boende.

Mail: rebecka@stordala.se

Tel: 072 – 226 68 67