Familjehems­uppdraget

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen

Vissa är ensam­kommande flyktingar och har ingen anhörig i Sverige och andra kan ha missbruk, psykosociala problem eller en ohållbar hemsituation. Många har en kombination av flera olika faktorer. Gemensamt för alla barn och ung­domar som blir placerade i familjehem är att de har ett stort behov av trygghet, förutsäg­barhet och struktur.

De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familje­hem. Det kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland till och med hela uppväxten. Att vara familje­hem innebär inte bara att att emot ett barn i sitt hem. Det finns mycket att fundera på innan och det är ett stort ansvar. Det innebär ett stort ansvar att vara ytterst delaktiga i uppfostran av en blivande fungerande samhälls­med­borgare och det kan ha hänt mycket innan som gör vägen dit extra svår vilket i sin tur gör det här uppdraget extra meningsfullt.

Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen är en utmaning för hela familjen. Ett familje­hem ska bidra till att ett barn ges en ny chans att fungera och utvecklas på bästa möjliga vis. De familjehem vi arbetar med får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen i uppdraget genom våra Familje­hems­konsulenter som de har tät kontakt med.

Konsulenterna

Våra familjehemskonsulenter är utbildade och erfarna Socionomer eller motsvarande. Deras viktigaste uppgift är att handleda, utbilda och stötta familjerna som har uppdrag genom oss. Familjehemskonsulenter har även nära kontakt med kommunens handläggare, följer upp våra uppdrag samt koordinerar de olika resurser som det finns behov av, man kan säga att konsulenten är spindeln i nätet i uppdraget som helhet.

Familjehemskonsulenter är också med och rekryterar, intervjuar och utbildar våra nya familjehem. Vi har regelbunden handledning som våra konsulenter deltar i med en legitimerad Psykoterapeut med många års erfarenhet av att handleda inom socialt arbete.

Om du vill veta mer kan du kontakta Stordalas familjehemskonsulent Therése Olsson på telefon eller mail. Det går också bra att använda formuläret nedan.

Telefon:
Mail:

Vill du veta mer om familjehem? Kontakta oss så kontaktar vi dig.