Inom Stordala Vård & Omsorg är vi i huvudsak inriktade på familjehem, beroendevård och företagsstöd

Familjehem

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik.

Behandling

Stordala har ett stort urval behand­lings­verksamheter som specialiserat sig på beroende och missbruk anslutna i sitt nätverk. Vi har också verksamheter i egen regi.

Företagsstöd

Vi har ett utvecklat företagsstöd där vårt program täcker allt från intern utbildning i missbruksfrågor till individ­­baserade behandlings­upplägg.

Stordala nyheter

Gott Nytt År 2022

Tack för ett utmanande och ovanligt 2021. Vi har fantastiska medarbetare och har kunnat...

Våra behandlingsfamiljer…

…Har visat sig väldigt välfungerande. I upplägget kring vår placerade ungdom finns täta kontakter...