Inom Stordala Vård & Omsorg är vi i huvudsak inriktade på familjehem, beroendevård och företagsstöd

Familjehem

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik.

Behandling

Stordala har ett stort urval behand­lings­verksamheter som specialiserat sig på beroende och missbruk anslutna i sitt nätverk. Vi har också verksamheter i egen regi.

Företagsstöd

Vi har ett utvecklat företagsstöd där vårt program täcker allt från intern utbildning i missbruksfrågor till individ­­baserade behandlings­upplägg.

Stordala nyheter

Rikstäckande avtal via...

Stordala har tilldelats ramavtal med Sveriges alla kommuner gällande konsulentstödd familjehemsvård. Det innebär att...

Framgång och kontinuitet

Sedan några år tillbaka har vi uppdrag inte bara i Uppsala utan också i...

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala. Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen...