Behandlingsfamilj

Behandlingsfamiljsuppdraget passar de som uppskattar att arbeta intensivt för att nå uppsatta mål och som verkligen vill göra skillnad. Varför inte ta tjänstledigt i ett år och förändra samhället med oss? 

Förfrågan om familjehem:

Vad är en behandlingsfamilj?

En behandlingsfamilj är ett behandlingsalternativ för barn och ungdomar med otrygg anknytningsproblematik, allvarlig omsorgsbrist, trauma och neuropsykiatriska diagnoser istället för att placera dem på institutioner. 

Bedömningen är att barnet/ungdomen skulle gynnas av en mindre behandlingsmiljö med färre vuxna, där minst en förälder är hemma på heltid och där det inte är för många andra barn i familjen.

I en behandlingsfamilj utgör själva familjen en läkande kontext genom att barnet möts av trygga och tillitsfulla vuxna som är känslomässigt tillgängliga. Familjen ges förstärkt stöd från Stordalas professionella behandlingsteam när det gäller samordning, planering och att förstå och möta barnets behov.

Barnet eller ungdomen får stöd och behandlingsinsatser baserade på en individuell behandlingsplan som kan omfatta utredning och/eller stödsamtal med Stordalas psykolog. Det kan också vara aktuellt med sociala insatser såsom att ha en kvalificerad kontaktperson eller hjälp från en vuxen för träning av olika färdigheter utanför hemmet.

Vid behov ges även barnets/ungdomens biologiska nätverk stöd och familjeterapi.

Behandlingsteamet på Stordala består av en teamsamordnare, konsulenter, handledare, psykologer och familjebehandlare. Stordala erbjuder vid behov även sociala stödinsatser för barnet/ungdomen, såsom en kvalificerad kontaktperson, samtalsterapi (KBT) och träning av färdigheter med stöd av en vuxen utanför hemmet. Stöd erbjuds även vid umgänge med barnets/ungdomens biologiska föräldrar.”

Stordalas behandlingsteam består teamsamordnare, konsulent, handledare och psykolog och familjebehandlare. Stordala erbjuder vid behov även sociala stödinsatser riktade mot barnet/ungdomen som kvalificerad kontaktperson, samtalsterapi (KBT) färdighetsträning med stöd av vuxen utanför hemmet. Stöd vid umgängen med biologiska föräldrar/nätverk.

Teamsamordnaren 
Teamsamordnaren och konsulenten ansvarar för planering, samordning av olika insatser och uppföljning av utfallet, ansvarar även för rapportering till socialtjänsten. Tillsammans med socialtjänsten utarbetas barnet/ungdomens individuella behandlingsplan. Barnets behov står alltid i centrum när det gäller behov av stöd/behandlings insatser. Tillsammans med familjehemsföräldrarna görs en bedömning om vilka stödinsatser och eventuella utbildningar som familjehemsföräldrarna behöver för att kunna förstå och möta barnet behov? Teamet gör en sammantagen bedömning tillsammans med socialtjänsten om vilka behandlingsinsatser som barnet/ungdomen behöver.

Konsulenten 
Konsulenten har löpande kontakt med familjen oftast 1 gång i veckan vid uppstart. Konsulenten är den som ger löpande behandlingsstöd till familjehemsföräldrarna. Familjen har tillgång till jourtelefon dygnet runt.

Handledaren 
Är väl utbildad i problemområdet och har fokus på föräldrarnas förmåga att kunna se och möta barnets behov. 

Psykologen 
Erbjuder handledning och konsultation vad gäller barns psykologiska behov och utveckling. Psykologen erbjuder även vid behov utredning, stöd- och behandlingsinsatser och koordinerar krissamtal vid våldsproblematik.

Behandlingspersonal 
Kan erbjuda behandlingsstöd på plats i familjehemmet eller via vår egen Öppenvård. Behandlingspersonalen kan även bistå med sociala stödinsatser riktade mot barnet /ungdomen/biologiska föräldrar eller nätverket vid behov.

Vid Behandlingsfamilj använder Stordala sig av en strukturerad skattning i tre faser. 

Den första, kartläggningsfasen pågår runt 4 – 6 veckor. Vi utgår då från barnet eller den unges nuläges-situation. Kartläggningsfasen har stor betydelse för arbetet med att planera och lägga upp kommande behandling, men även för det fortlöpande arbetet med att mäta och följa upp hur de olika målen uppnås. Det vill säga hur saker fungerar i realiteten.

Den andra fasen, behandlingsfasen pågår under 6 – 18 månader. Behandlingen har individanpassats och skräddarsytts med de metoder och de resurser som krävs för det specifika uppdraget. I de fall där det är möjligt, involverar behandlingen även att arbeta med ursprungsfamiljen. Om det inte är möjligt kan det arbetet ske i samarbete med öppenvårdsinsats på ursprungsfamiljens hemmaplan.

I Avslutningsfasen, cirka 2 – 3 månader, eftersträvas bästa tänkbara successiva utfasning från familjehemmet. I detta ingår intensifiering av ledigheter som är väl planerade och utvärderade från båda perspektiv där hela teamet samarbetar.

Ansök om att bli behandlings­familj

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.