Behandlingsfamilj

Behandlingsfamiljsuppdraget passar de som uppskattar att arbeta intensivt för att nå uppsatta mål och som verkligen vill göra skillnad. Varför inte ta tjänstledigt i ett år och förändra samhället med oss? 

Förfrågan om familjehem:

Förstärkt, eller kraftigt förstärkt familje­hem där behandlingsinsatser för den placerade ingår, kallar vi för behandlings­familjer. 

Placeringstiden är i regel ett år om inte omständigheterna kräver mer och behandlingsfamiljen arbetar intensivt tillsammans med den placerade och teamet runt om för att uppnå målet där den placerade ska kunna flytta hem till sin biologiska familj eller vidare till ett ”vanligt” familjehem. Utifrån intensiteten i uppdraget behöver minst en förälder vara hemma på heltid under uppdraget. Det är också en fördel att man som behandlingsfamilj har någon adekvat erfarenhet av att ha varit familjehem tidigare eller på annat sätt arbetat med målgruppen.  

Behandlingsteamet leds av en erfaren samordnare och beroende på vilka mål som ska uppfyllas kan det finnas flera olika roller i teamet, såsom familjebehandlare, ungdomsbehandlare, alkohol- och drogterapeut mm. 
Behandlingsfamiljsföräldern förväntas delta i alla behandlingskonferenser och andra möten under uppdraget och vara en del av teamet.  

När det gäller placeringar utifrån utbrett missbruk/substansberoende eller annan problematik som kan utgöra risk för andra bör det inte finnas minderåriga barn i hemmet oavsett om de är placerade eller bio­logiska, detta för att undvika samman­brott och att minder­åriga utsätts för onödiga risker, oavsett hur kompetent behandlingsfamiljen är. Vid annan problematik, som relationsproblematik i förhållande till den biologiska familjen kan det fungera att det bor andra barn i behandlingsfamiljen. Det är dock mycket viktigt att den som vill bli behandlingsfamilj är medveten om och beredd på att avsätta mycket tid för uppdraget.  

Vid Behandlingsfamilj använder Stordala sig av en strukturerad skattning i tre faser. 

Den första, kartläggningsfasen pågår runt 4 – 6 veckor. Vi utgår då från barnet eller den unges nuläges-situation. Kartläggningsfasen har stor betydelse för arbetet med att planera och lägga upp kommande behandling, men även för det fortlöpande arbetet med att mäta och följa upp hur de olika målen uppnås. Det vill säga hur saker fungerar i realiteten.

Den andra fasen, behandlingsfasen pågår under 6 – 18 månader. Behandlingen har individanpassats och skräddarsytts med de metoder och de resurser som krävs för det specifika uppdraget. I de fall där det är möjligt, involverar behandlingen även att arbeta med ursprungsfamiljen. Om det inte är möjligt kan det arbetet ske i samarbete med öppenvårdsinsats på ursprungsfamiljens hemmaplan.

I Avslutningsfasen, cirka 2 – 3 månader, eftersträvas bästa tänkbara successiva utfasning från familjehemmet. I detta ingår intensifiering av ledigheter som är väl planerade och utvärderade från båda perspektiv där hela teamet samarbetar.

Ansök om att bli behandlings­familj

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.