Stödboende

Stordala stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO

Stordala har träningslägenheter belägna i vanliga flerfamiljshus och fristående Attefallshus på olika platser i och kring Uppsala. Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har daglig kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade och följs upp varje vecka.

Målgrupp

Målgruppen för våra stödboenden / träningslägenheter är personer från 16 år och uppåt som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, tex:

 • Ungdom eller vuxen som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
 • Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
 • Ungdom utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.

Övergripande mål med insatsen

 • Erbjuda ungdomar och vuxna ett kvalitativt boende med individuellt anpassat stöd.
 • Att anpassa insatsen efter varje enskild persons förutsättningar och behov.
 • Medverka till att personen får de färdigheter som behövs för ett eget boende/hushåll med det ansvar detta innebär.
 • Att stötta till en kvalitativ fritidssysselsättning och ett fungerande socialt nätverk
 • Att ungdomen/den vuxne ska ha en daglig sysselsättning dagtid som till exempel praktik, jobb eller skola.

Stöd i boendet

 • Kontaktperson/boendepedagog som arbetar aktivt med ungdomen.
 • Regelbunden inhandling till hushåll
 • Regelbundna urinprovstagningar och utandningsprover (vid behov).
 • Ekonomihantering/Stöd i hushållsekonomi.
 • Stöd i kontakter med myndigheter, företag, skola m.m.

Externa insatser och behandling

Stordala har en öppenvård i Uppsala city och har genom detta tillgång till kvalificerade KBT-terapeuter (Steg 1), psykolog med specialitet inom beroendepsykologi, alkohol & drogterapeut samt behandlare med specialutbildning från Ersta Vändpunkten i Stockholm på grupperna barn och ungdom.

Stordalas öppenvård har under många år haft omfattande uppdrag inom beroendevård för vuxna men också mot barn och unga i t.ex. Stockholm och Uppsala kommun samt mot externa stödboenden med samma målgrupp. Detta gör att mer omfattande vårdinsatser än vad vanligt stödboende kräver aldrig är långt borta i vår verksamhet. 

Kontakta föreståndare PO Eldh Hevius för vidare information.

Telefon: 070 – 777 51 66
Mail: po@stordala.se