Behandling av alkohol- och drogberoende

Behandling av substansberoende (Alkohol & droger) har sin bas i vad en utredning ger. Vi påbörjar alltid en behandlingsinsats med en screening och kan efter det anpassa insatsen.

Vi är breda i våra insatser

Vårt upplägg är individuellt och därefter balanseras metoden och insatsen mot vad som kommit till oss i form av information. Vi utreder genom Stordalas unika kartläggning gör alltid en Audit/Dudit som under vissa omständigheter följs av en ASI eller en Addis.

Vi genomför också djupare utredningar med hjälp av vår psykolog.

Vi jobbar i vårt förändringsarbete även med format och modeller såsom Återfallsprevention och kontrollerat drickande. Genom detta upplägg har vi de resurser som krävs när det kommer till verksam riskbruks, missbruks- och beroendevård.

Vi behandlar Riskbruk, missbruk och beroende och har olika evidensbaserade program för varje tillstånd.

Vid behandling av ett utvecklat beroende jobbar vi med program baserade på KBT och med inslag av 12-stegsmodellen i sin hänvisning. Det betyder att vi jobbar med kraftfulla och evidensbaserade metoder på ett väl avvägt sätt där inslagen och hänvisningarna till 12-stegsmodellen ligger parallellt med behandlingen men inte i den.

De klienter som utvecklat ett beroende hänvisas i vissa fall till 12-stegsmöten men väljer själva. Vi baserar aldrig en insats på innehållet i självhjälpsgruppens dynamik. Den adderas i samråd med klienten.

Så anser vi att ett gott behandlingsarbete bör se ut.