Kontakta oss på Stordala

Besöksadress och växel:
Rundelsgränd 6D, 753 12 UPPSALA
Växel: 010 – 177 56 00

Föreståndare Stordala familjehem

Mikael Vidström

Mail: mikael.vidstrom@stordala.se
Tel: 072 – 277 79 67

Mikael är vår föreståndare och socionom och har tidigare ansvarat för HVB- verksamheter som föreståndare inom socialpsykiatrin med samsjuklighet i beroendeproblematik, och som verksamhetschef på LSS boenden. Mikael har länge arbetat med att stödja människor i deras vardag med början inom rättspsykiatrin. Han har även jobbat med målgruppen ensamkommande ungdomar inom HVB. Förutom sin socionomexamen har Mikael olika universitetskurser med inriktning på metodarbete, pedagogik, hälsa och kultur. Han är även utbildad i MI, ÅP och CRA.

Mikaels uppdrag i Stordala är att förvalta och vidareutveckla familjehemsverksamheten.

Familjehemskonsulent söder

Shirin Resne

Mail: shirin.resne@stordala.se
Tel: 076 – 028 73 46

Shirin är beteendevetare med specialkompetens inom skydd och heder. Hon utbildar sig just nu till KBT-terapeut. Shirin är vår familjehemskonsulent i södra Sverige och utgår från Malmö.

Öppenvårds­ansvarig samtals­terapeut / beroendespecialist

Anna-Carina Eldh Hevius

Mail: ac@stordala.se
Tel: 010 – 177 56 00

Anna-Carina har lång erfarenhet av behandlingsarbete och är förutom utbildad beroendeterapeut även KBT-terapeut (Steg 1) med vidareutbildningar inom MI, Spelberoende och Ersta Vändpunktens föräldrar, barn och ungdomsprogram. Hon ansvarar och driver Stordalas öppenvård och är behandlingsansvarig där.

Sedan 2012 driver Anna-Carina också framgångsrikt Luthagens Öppenvård med uppdrag från en serie kommuner och olika privata vårdgivare.

VD och Föreståndare Stordala stödboende

Per Olof (P-O) Hevius

Mail: po@stordala.se
Tel: 070 – 777 51 66

P-O är VD i Stordala och föreståndare för våra stödboenden. Han är också ansvarig för vårt företagsstöd, Stordala Business Cover. P-O har gedigen erfarenhet av vård och omsorgsverksamheter. Han började som enhetschef inom kommunal verksamhet och övergick sedan till egna boende- och behandlingsverksamheter inom privat missbruksvård.

P-O har varit med och grundat bolaget Kontigo Care AB inom området för internetbaserat medicintekniskt beroendestöd i Uppsala. Han är i grunden utbildad beroendeterapeut med kompletterande kurser inom Universitet och högskola såsom sociologi och socialförvaltningsrätt.

Utbildning och behandling

Mikael Norgren

Mail: micke@stordala.se
Tel: 010 – 177 56 00

Mikael är KBT-terapeut med specialitet inom missbruk och beroende. Micke är också CRA, A-CRA och CRAFT-utbildad. Han genomför vissa av våra utbildningar samt viss handledning.

Micke jobbar hos oss på uppdragsbasis och har annan verksamhet som huvudsaklig sysselsättning.