Kontakta oss på Stordala

Besöksadress och växel:
Rundelsgränd 6D, 753 12 UPPSALA
Växel: 010 – 177 56 00

Öppenvårds­ansvarig samtals­terapeut / beroendespecialist

Anna-Carina Eldh Hevius

Mail: ac@stordala.se
Tel: 010 – 177 56 00

Anna-Carina har lång erfarenhet av behandlingsarbete och är förutom utbildad beroendeterapeut även KBT-terapeut (Steg 1) med vidareutbildningar inom MI, Spelberoende och Ersta Vändpunktens föräldrar, barn och ungdomsprogram. Hon ansvarar och driver Stordalas öppenvård och är behandlingsansvarig där.

Sedan 2012 driver Anna-Carina också framgångsrikt Luthagens Öppenvård med uppdrag från en serie kommuner och olika privata vårdgivare.

Föreståndare och VD

PO Eldh Hevius

Mail: po@stordala.se
Tel: 070 – 777 51 66

PO är Stordalas VD. Han är också föreståndare till vårt stödboende samt till våra förstärkta familjehem. Han har gedigen erfarenhet av vård och omsorgsverksamheter och över tjugo års erfarenhet av ledarskap.
PO är utbildad beroendeterapeut och började som enhetschef inom kommunal verksamhet för att sedan övergå till egna boende- och behandlingsverksamheter inom privat missbruksvård.
PO har varit med och grundat bolaget Kontigo Care AB inom området för internetbaserat medicintekniskt beroendestöd i Uppsala. Han är i grunden utbildad terapeut men med kompletterande kurser inom Universitet och högskola såsom sociologi och socialförvaltningsrätt.

Stordala Företagsstöd

Håkan Erngren

Mail: hakan@stordala.se
Tel: 073-365 65 54

Håkan är ATU-terapeut med specialitet inom missbruk och beroende och hör till Stordalas företagsstöd ”Business Cover” som ägnar sig åt missbruks- och beroendestöd inom organisationer och företag.

Stordala Företagsstöd

Per Nohr

Mail: pernohr@stordala.se
Tel: 070-293 93 49


Familjehemskonsulent

Therese Ohlsson


Mail: therese@stordala.se
Tel: 076-408 66 98