Att bli familjehem

Vem kan bli familjehem?

Man kan bli familjehem oavsett om man är ensamstående vuxen eller två vuxna som lever i en relation, med biologiska barn eller utan. Det är viktigt att alla i familjen vill bli familjehem, även barnen. Båda vuxna (om par) ska vara villiga att engagera sig i det placerade barnet, ungdomen eller den vuxna. Det är också viktigt att ni som familj har ett tryggt och stabilt nätverk.

Det ska även finnas tid, plats och ekonomiskt utrymme över till en till familjemedlem, enligt socialtjänstlagen har ett placerat barn alltid rätt till ett eget rum. Jobbar ni mycket och anser att karriären är viktigare än familjelivet, är detta kanske inte ett uppdrag för er.
Som familjehem får ni ett arvode och omkostnad från oss varje månad, men det är viktigt att ni som familj inte är beroende av familjehemsuppdraget för er försörjning. Detta utifrån att det medför en intressekonflikt och ökad risk för stress, som har visat sig vara en dålig förutsättning för att ta emot en familje­hemsplacering.

Ni ska vara personligt lämpliga som familjehem och ska därför inte finnas med på ett sätt som påverkar detta i de registerutdrag vi begär från er, från exempelvis polisen och kronofogden.

Utöver detta är det viktigt att de vuxna i familjen har ett känslomässigt överskott, då det är en förutsättning för att placeringen ska hålla över tid. Ni ska exempelvis inte ha genomgått någon större kris den senaste tiden, som att förlora en nära anhörig, problem i äktenskapet osv. Det är viktigt att de kriser ni genomgått i livet har bearbetats och att ni inte har en alltför tung ryggsäck av traumatiska upplevelser bakom er. Vi vet, att man även om man har en tung ryggsäck kan vara en tillräckligt bra och till och med fantastisk förälder, men detta innebär också att man är mindre stresstålig och risken blir större för sammanbrott när det gäller familjehemsplaceringar. Ett exempel på detta är att tanken är att en familjehems­placering ska hålla även om familjen i värsta fall hamnar i en svår kris där någon får en allvarlig sjukdom, är med i en olycka, separerar etc. vilket kräver mycket av familjehemmet att hantera hos sig själva samtidigt som det placerade barnet kan ha stora behov.

Utredningsprocessen

En familjehemsutredning tar tid, då det är många moment som ska gås igenom och vi börjar alltid med ett telefonsamtal. Därefter inhämtas information om er familj och vi gör två hembesök och vid ett tillfälle får ni vuxna i familjen komma in till vårt kontor och genomföra en strukturerad intervju. Ni kommer att få mer information om de olika momenten i utredningen vid det första telefonsamtalet.

Om ni är intresserade av att genomgå en familjehemsutredning är det bra att ni förbereder följande efter ni ringt oss och vi tillsammans bestämt oss för att gå vidare:

Registerutdrag ni behöver beställa och skicka in till oss, i oöppnade kuvert:

  • Belastnings- och misstanke­registret.

Blankett hittar ni på Polisens hemsida (för HVB och Familjehem).

  • LOB registret (lagen om berusade personer).

Den begär ni skriftligen från Transport­styrelsen – körkortsfrågor 0771 81 81 81 då polisen rapporterar detta till dem. Kuvertet skall vara oöppnat när det lämnas till oss.

  • Socialregistret.

Kontakta socialtjänsten i den kommun ni är folkbokförda. Om ni varit bosatta i någon annan kommun de senaste 5 åren ska ni inhämta registerutdrag även därifrån.

  • Försäkringskassan.

”Intyg om utbetald ersättning” begär ni via servicetelefon
020 – 524 524 eller via internet hos Försäkrings­kassan.

  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogde­myndigheten.

Telefon 0771 73 73 00.

Vi behöver även referenser, två per person vara en bör vara en professionell person med god insyn i er föräldra­förmåga. Dessa kan ni maila in till den konsulent som är ansvarig för er utredning.

För att ge lite mer inblick i uppdraget rekommenderar vi er att se dessa realistiska och välgjorda kortfilmer om vad många barn (och familje- och jourhem) går igenom och hur viktigt det är att det finns vuxna som står kvar för dessa barn. Filmerna är producerade av Nathanael & Christina Matanick, regisserade av Nathanael Matanick & Tony Cruz och skrivna av Christina Matanick och har vunnit flera priser runt om i världen.

Vill du veta mer om familjehem? Kontakta oss så kontaktar vi dig.