Förfrågan till Stordala familjehem

Stordalas Konsulentstödda familje­hemsverksamhet, våra behandlings­familjer och Stordala stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.

Inom Stordala familjehem fokuserar vi på individen

Vi arbetar genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem och behandlingsfamiljer som stöttas och handleds av våra familjehems­konsulenter.

Till behandlings­familjerna hör också ett team av erfarna behandlare för att täcka en hel och enhetlig insats. Vid behov kopplas utredning, prov­tagning, insatser för biologisk familj, terapi och/eller ungdomscoach in. Vi erbjuder även utsluss genom träningslägenheter där klienten får stöd av ungdomscoach eller kontaktperson i kombination med lämpliga insatser.

Vi på Stordala har ingen speciell mål­grupp utan arbetar utifrån matchningar med våra befintliga jour- och familjehem. I vår familjepool och våra behandlings­familjer finns god erfarenhet av de flesta typer av problematik och vi har en bred kulturell kompetens.

Majoriteten av placeringar som sker i verksamheten är ungdomar i åldrarna 14-18 år med problematik i form av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, självskade­beteende, PTSD, utagerande beteende, hedersrelaterat etc.

Vi har jour- och familjehem i Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län men utökar hela tiden vår verksamhet. Vi tillämpar närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.

Certifiering och tillstånd

Under 2016 gick vi in för att kvalitets­säkra vår verksamhet genom RFF, Riksför­bundet för förstärkt familjehemsvård. Vi tyckte att det var viktigt att erbjuda en kontrollerad verksamhet när det handlar om att ta hand om barn och unga i utsatta situationer även om det då inte fanns någon tillståndsplikt kring förstärkt familjehemsvård.

Information om personuppgifts­behandling – Familjehemsverksamheten inom Stordala Vård & Omsorg AB.

Idag har vi tillstånd från IVO att bedriva vår konsulentstödda familjehems­verksamhet.

Kontakta föreståndare PO Eldh Hevius för vidare information:
Telefon: 0707-775166
Mail: po@stordala.se

Vill du veta mer om familjehem? Kontakta oss så kontaktar vi dig.