Företagsstöd inom alkohol- och drogrelaterade frågor

”Stordala Business Cover”

Viktiga frågor för oss i uppdaterade Business Cover 2.0

Stordala Business Cover hjälper arbetsgivare över hela Sverige med alkohol- och drogrelaterade frågor. Du får i ett samarbete med oss en leverantör som agerar effektivt, målmedvetet och kraftfullt och ger ett heltäckande stöd kring alla typer av psykisk ohälsa och missbruksfrågor.

Utbildning i missbruksfrågor på ledningsnivå

Så fort vi påbörjar ett samarbete träder vi in och bistår er i frågorna kring hur ert företag bäst tar hand om alkohol- och drogrelaterade frågor. Vi blir er partner i den processen och kanske behöver ni stöd redan från upprättande av policyfrågor och utbildning på ledningsnivå.

Vi utbildar chefer och ledningsgrupper i hur man upptäcker missbruk på arbetsplatsen och hur man bäst hanterar det utifrån vad arbetsgivar­ansvaret ger. Vi stöttar HR i hanteringen och träder in som er vårdgivare och rehabiliterar de medarbetare som behöver det.

Stordala jobbar alltid med individen i fokus och när vi behandlar era medarbetare så har vi tillgång till våra erfarna och kunniga drogterapeuter, samtals­terapeuter och specialist­läkare.

Vård av medarbetare

Stordala har mycket erfarna beroende­terapeuter. Vi utreder och behandlar i ett och samma upplägg och jobbar utifrån matchning på individplanet. Oftast lyckas vi bygga upp stödet och insatsen så att medarbetaren kan bli kvar i vardagen och på arbetet. Endast i undantagsfall krävs inneliggande behandling och för de tillfällena har vi flera utmärkta behandlingshem att tillgå. Samtliga dessa har egna avgiftnings­­avdelningar om det skulle behövas. Förutom våra samarbets­partners i Sverige har vi avtal med världsledande behandlingshem i Skottland och på Irland.

Internetbehandling

Vi arbetar med internetbaserat stöd och med e-hälsa via nätet, med plats­obunden teknisk nykterhets­kontroll och vi arbetar i ständig utveckling för att uppnå full effekt av våra olika stöd, behandlings och utrednings­program.

Kontakt med Business Cover,

Tel: 0707-775166
Mail: po@stordala.se