Stordalas värdegrund

Stordalas värdegrund omfattas av tre bärande ord.

Trygghet

För oss handlar Trygghet om att skapa ett gott utgångsläge för förändring. Utan en stabil bas gör vi inga framsteg.

Respekt

Människor behöver bli lyssnade på och känna att dom blir tagna på allvar. Därför tror vi på samförståndslösningar och delaktighet. Det finns inflätat i allt vi gör.

Utveckling

Utveckling är både målet och vägen. Vägen till en god och sund självbild som möjliggör bättre hälsa både mentalt och fysiskt. Mening och mål med tillvaron behöver nås på ett individuellt plan.