kontaktbild

KONTAKT

BESÖKSADRESS & VÄXEL

Smedsgränd 2b, 75320 UPPSALA
Växel: 010-177 56 00

 

JESSECA ERIKSSON

Föreståndare och Familjehemskonsulent mitt
jesseca@stordala.se / tel: 072 277 7967

Jesseca är föreståndare för våra konsulentstödda familjehem och har en kandidatexamen i Beteendevetenskap med tillägg i Socialrätt, Socialt arbete och diverse metodutbildningar. Hon har arbetat med barn, unga och inom missbruksvård sedan 2007 inom HVB, SiS och ideell verksamhet och har egen erfarenhet av att vara placerad.

Jesseca har varit med från start och har haft som uppdrag att bygga upp familjehemsverksamheten i Stordala.

På fritiden läser Jesseca en magisterutbildning i Barn-och Ungdomsvetenskap.

 

SHIRIN RESNE

Familjehemskonsulent söder
shirin@stordala.se / tel: 076-0128 73 46

Shirin är beteendevetare med specialkompetens inom skydd och heder. Hon utbildar sig just nu till KBT-terapeut.

 

 

 

 

ANNA-CARINA ELDH HEVIUS

Öppenvårdsansvarig samtalsterapeut/beroendespecialist
annaina62@hotmail.com./ tel: 070 7737738

Anna-Carina har lång erfarenhet av behandlingsarbete och är förutom utbildad beroendeterapeut även KBT-terapeut (Steg 1) med vidareutbildningar inom MI, Spelberoende och Ersta Vändpunktens föräldrar, barn och ungdomsprogram.

Sedan 2012 driver Anna-Carina också framgångsrikt Luthagens Öppenvård med uppdrag från en serie kommuner och olika privata vårdgivare.

PER OLOF HEVIUS

VD och Föreståndare

po@stordala.se/tel: 070 777 5166

Per är VD i Stordala och föreståndare för våra stödboenden och ansvarig för vårt företagsstöd, Stordala Business Cover. Han har gedigen erfarenhet av vård och omsorgsverksamheter. Per började som enhetschef inom kommunal verksamhet och övergick sedan till egna verksamheter inom privat missbruksvård.

Per har varit med och grundat bolaget Kontigo Care AB inom området för internetbaserat medicintekniskt beroendestöd i Uppsala. Han är i grunden utbildad beroendeterapeut med kompletterande kurser inom Universitet och högskola såsom sociologi och socialförvaltningsrätt.

MIKAEL NORGREN

Utbildning och behandling
micke@stordala.se

Mikael är KBT-terapeut med specialitet inom missbruk och beroende. Micke är också CRA, A-CRA och CRAFT-utbildad. Han genomför vissa av våra utbildningar samt viss handledning.

Micke jobbar hos oss på uppdragsbasis och har annan verksamhet som huvudsaklig sysselsättning.

Stordala vård & omsorg