kontaktbild

KONTAKT

P-O SÖDERBERG
VD och Föreståndare Stordala stödboende
po@stordala.se/tel: 070 777 5166

JESSECA ERIKSSON
Föreståndare familjehem, Beteendevetare
jesseca@stordala.se / tel: 072 277 7967

LISA JOOF
Familjehemskonsulent, Beteendevetare
lisa@stordala.se / tel: 073 980 03 66

ANNA-CARINA SÖDERBERG
Verksamhetsansvarig Öppenvård
KBT och beroendeterapeut
ac@stordala.se / tel: 070 7737738

MIKAEL NORGREN
KBT och beroendeterapeut
micke@stordala.se

BESÖKSADRESS & VÄXEL
Smedsgränd 2b, 75320 UPPSALA
Växel: 010-177 56 00

JOURNUMMER för familjehem: 076 284 73 08

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg