Stordala Business cover alkohol drog problem arbetslivet
stordalabiz_liggande

FÖRETAGSSTÖD

Viktiga frågor för oss i Business Cover

Stordala Business Cover hjälper arbetsgivare över hela Sverige med alkohol- och drogrelaterade frågor. Du får i ett samarbete med oss en leverantör som agerar effektivt, målmedvetet och kraftfullt och ger ett heltäckande stöd kring alla typer av psykisk ohälsa och missbruksfrågor. 

Utbildning i missbruksfrågor på ledningsnivå

Så fort vi påbörjar ett samarbete träder vi in och bistår er i frågorna kring hur ert företag bäst tar hand om alkohol- och drogrelaterade frågor. Vi blir er partner i den processen och kanske behöver ni stöd redan från upprättande av policyfrågor och utbildning på ledningsnivå.

Vi utbildar chefer och ledningsgrupper i hur man upptäcker missbruk på arbetsplatsen och hur man bäst hanterar det utifrån vad arbetsgivaransvaret ger. Vi stöttar HR i hanteringen och träder in som er vårdgivare och rehabiliterar de medarbetare som behöver det.

Stordala jobbar alltid med individen i fokus och när vi behandlar era medarbetare så har vi tillgång till våra erfarna och kunniga drogterapeuter, samtalsterapeuter och specialistläkare.

Vård av medarbetare

Stordala har mycket erfarna beroendeterapeuter. Vi utreder och behandlar i ett och samma upplägg och jobbar utifrån matchning på individplanet. Oftast lyckas vi bygga upp stödet och insatsen så att medarbetaren kan bli kvar i vardagen och på arbetet.
Endast i undantagsfall krävs inneliggande behandling och för de tillfällena har vi flera utmärkta behandlingshem att tillgå. Samtliga dessa har egna avgiftningsavdelningar om det skulle behövas. Förutom våra samarbetspartners i Sverige har vi avtal med världsledande behandlingshem i Skottland och på Irland.

Internetbehandling

Vi arbetar med internetbaserat stöd och med e-hälsa via skype och platsobunden teknisk nykterhetskontroll och vi arbetar i ständig utveckling för att uppnå full effekt av våra olika stöd, behandlings och utredningsprogram.

Kontakt med Business Cover, Tel: 010-177 56 00. Mail po@stordala.se

Stordala vård & omsorg