Stordala Business cover alkohol drog problem arbetslivet
stordalabiz_liggande

FÖRETAGSSTÖD

Viktiga frågor för oss i Business Cover

Stordala Business Cover arbetar med arbetsgivare över hela Sverige kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Du får i ett samarbete med Stordala en leverantör som agerar effektivt, målmedvetet och kraftfullt.

Så fort vi påbörjar ett samarbete träder vi in och bistår er i frågorna kring hur ert företag bäst tar hand om alkohol- och drogrelaterade frågor. Vi blir er partner i den processen och kanske behöver ni stöd redan från upprättande av policyfrågor och utbildning på ledningsnivå.

Vi utbildar chefer och ledningsgrupper i hur man upptäcker missbruk på arbetsplatsen och hur man bäst hanterar det utifrån vad arbetsgivaransvaret ger. Vi stöttar HR i hanteringen och träder in som er vårdgivare och rehabiliterar de medarbetare som behöver det.

Stordala jobbar alltid med individen i fokus och när vi behandlar era medarbetare så har vi tillgång till våra erfarna och kunniga drogterapeuter, samtalsterapeuter och specialistläkare.

Vi utreder och behandlar i ett och samma upplägg och jobbar utifrån matchning på individplanet. Oftast lyckas vi bygga upp stödet och insatsen så att medarbetaren kan bli kvar i vardagen och på arbetet. Endast i undantagsfall krävs inneliggande behandling och för de tillfällena har vi flera utmärkta behandlingshem att tillgå. Samtliga dessa har egna avgiftningsavdelningar om det skulle behövas. Förutom våra samarbetspartners i Sverige har vi avtal med världsledande behandlingshem i Skottland och på Irland.

INTERNETBEHANDLING
Vi arbetar med internetbaserat stöd och med e-hälsa via skypesamtal och platsobunden teknisk nykterhetskontroll och arbetar i ständig utveckling för att uppnå full effekt av våra olika stöd, behandlings och utredningsprogram.

Kontakt med Business Cover, Tel: 010-177 56 00. Mail po@stordala.se

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg