Stordala Business cover alkohol drog problem arbetslivet
stordalabiz_liggande

BUSINESS COVER

Stordala Business Cover erbjuder företagsstöd. En vård och utbildningsverksamhet vars specialitet är att ta ett helhetsgrepp av alkohol- och drogproblem och spelmissbruk i arbetslivet och företaget. Vi bistår företag med att identifiera och ta tag i problemet och ser till att den aktuella medarbetaren får rätt hjälp i tid. Företagen kan genom Stordala Business Cover ofta undvika vidare konsekvenser som sjukfrånvaro, risker och kostnader samtidigt som Stordala tar hand om det vårdbehov som uppstår.

Stordala använder sig av vårdgivare i det yttersta toppskiktet i både Sverige och Europa. Vi ser till att den bästa behandlingen blir tillgänglig utifrån de behov som föreligger. Vi utreder noga och screenar över tid för att uppnå optimal matchning mellan vårdbehov och insats. Alla människor har rätt till en individuell bedömning, tycker vi.

Vi förstärker våra insatser med e-hälsa via vårdplattformen Previct och arbetar nära bolaget Kontigo Care för att uppnå full effekt av våra olika behandlings och utredningsupplägg.

Kontaktperson för Business Cover är Mattias Lag, Tel: 073 980 03 66. Mail: mattias.lag@stordala.se

Kontigocare_logga_FINAL
Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg