Stordala familjehem
stordala_familj_liggande
rff_logo-1
Certifiering-stämpel-2020

VÅRA FAMILJEHEM

Stordalas Konsulentstödda familjehemsverksamhet och Stordala stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.

Inom Stordala familjehem fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem som stöttas och handleds av våra familjehemskonsulenter. Vid behov kopplas utredning, provtagning, insatser för biologisk familj, terapi och/eller ungdomscoach in. Vi erbjuder även utsluss genom träningslägenheter där klienten får stöd av ungdomscoach eller kontaktperson i kombination med lämpliga insatser.

Vi har ingen speciell målgrupp utan arbetar utifrån matchningar med våra befintliga jour- och familjehem. I vår familjehemspool finns god erfarenhet av de flesta typer av problematik och vi har en bred kulturell kompetens.

Majoriteten av placeringar som sker i verksamheten är ungdomar i åldrarna 14-18 år med problematik i form av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, PTSD, utagerande beteende, hedersrelaterat etc.

Vi har jour- och familjehem i Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län men utökar hela tiden vår verksamhet. Vi tillämpar närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.

Certifiering och tillstånd

Under 2016 gick vi in för att kvalitetssäkra vår verksamhet genom RFF, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård. Vi tyckte att det var viktigt att erbjuda en kontrollerad verksamhet när det handlar om att ta hand om barn och unga i utsatta situationer även om det då inte fanns någon tillståndsplikt kring förstärkt familjehemsvård.

Information om personuppgiftsbehandling –Familjehemsverksamheten inom Stordala Vård & Omsorg AB.

Idag har vi tillstånd från IVO att bedriva vår konsulentstödda familjehemsverksamhet.

Kontakta föreståndare Jesseca Eriksson på  0722777967 för vidare information.
Mail: jesseca@stordala.se

Läs mer

Jag vill veta mer om familjehem. Kontakta mig!

Stordala vård & omsorg