Stordala behandlingshem hvb

BEROENDEVÅRD

Stordala är ett vårdbolag i ständig utveckling vars mål är att hålla hög kvalitet i alla våra verksamhetsgrenar. Vi behandlar substansberoenden och spelberoende i olika former och upplägg.

Genom egna insatser och tillsammans med samarbetspartners ser vi till att hålla en mycket hög kvalitet på vården också när det kommer till behandlingshem.

Idag har vi samarbetsavtal med några av Europas främsta behandlingshem för beroendevård och vi utvecklar intensivt nya samarbeten i Sverige medan vi bygger upp våra egna enheter. Vår ambition är att kunna erbjuda vård av exceptionell kvalitet både ute i Europa och i Sverige.

Vi befinner oss i en process där nya inslag knackar på dörren och världen öppnas mot e-hälsa och medicinteknik också i vår bransch. Vi utvecklar våra verksamheter med stor omsorg och vi ingår bara samarbeten med de främsta inom beroendevården som den ser ut idag.
I beroendedelen anlitar vi främst partners som jobbar enligt 12-stegsmodellen i förstärkt och individbaserad form. Vi är mycket noggranna i vårt urval och har idag samarbeten med tre behandlingshem i Sverige varav två har egen avgiftningsenhet samt ytterligare två enheter ute i Europa med mycket gott renommé.

Vi har genom detta upplägg de resurser som krävs när det kommer till verksam beroendevård.

I öppenvårdsformat erbjuder vi idag utredning såsom ASI, Addis, ADAD, Audit och Dudit. Vi jobbar i vårt förändringsarbete med format och modeller såsom MET, MI, CRA, ACRA, CRAFT, Återfallsprevention och kontrollerat drickande.

Vårt behandlingsprogram för spelberoende är baserat på KBT och genomförs om vi önskar med tekniskt stöd av TripleG.
Våra terapeuter har lång erfarenhet av att behandla spelberoende och vi har möjlighet att erbjuda både individuell och gruppterapi. Vi utreder alltid och ser tillsammans vilken insats som är lämplig med individen i fokus.

Stordala jobbar med individens hela situation och gör alltid individuella bedömningar innan social eller terapeutisk insats.

Kontakta oss på 010-177 56 00 eller 0707-775166 för vidare information

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg