FAMILJEHEM

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik.
Läs mer

BEHANDLING

Stordala har ett stort urval behandlingsverksamheter som specialiserat sig på beroende och missbruk anslutna i sitt nätverk. Vi har också verksamheter i egen regi.
Läs mer

FÖRETAGSSTÖD

Vi har ett utvecklat företagsstöd där vårt program täcker allt från intern utbildning i missbruksfrågor till individbaserade behandlingsupplägg. Läs mer

STÖDBOENDE

Stordala stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och har träningslägenheter belägna i vanliga flerfamiljshus och fristående Attefallshus på olika platser i och kring Uppsala. Läs mer

Stordala vård & omsorg