Nyheter

Stordala Business Cover

Förutom olika former av boende och vårdlösningar erbjuder Stordala en utbildningsverksamhet vars specialitet är att ta ett helhetsansvar för alkohol- […]

Read More

Uppdaterad logotyp

Vi har uppdaterat vår logga. Här syns det färdiga resultatet. Det lite stela intrycket har byggts bort och individen får […]

Read More

Certifiering genom RFF

Certifieringsprocessen är nu klar för Stordalas del och resultatet kommer att meddelas inom kort. Vår Jesseca har jobbat hårt och […]

Read More

Ramavtal och hög kvalitet

För oss innebär tecknande av nya ramavtal en kvalitetssäkring gällande hela vår verksamhets innehåll och utformning. Vi vet, genom att […]

Read More