FAMILJEHEM/
STÖDBOENDE

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik.
Läs mer

BEHANDLING

Stordala har ett stort urval behandlingsverksamheter som specialiserat sig på beroende och missbruk anslutna i sitt nätverk. Vi har också verksamheter i egen regi.
Läs mer

BUSINESS COVER

Vi har ett utvecklat företagsstöd där vårt program täcker allt från intern utbildning i missbruksfrågor till individbaserade behandlingsupplägg. Läs mer

UTBILDNING
OCH E-HÄLSA

Stordala har längst erfarenhet av digitalt stöd inom beroendevården i Sverige. Vi har aktivt deltagit i utvecklingen av stödsystemet Previct som utvecklats för att komplettera det övriga utbudet inom vår beroendevård. Läs mer

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg