Stordala nyheter

IVO-anmälan av vår verksamhet

Vi upplever just nu en period av okynnesanmälningar av vår verksamhet till IVO och andra organisationer. Någon person med otillräcklig kunskap om vår verksamhet har gjort sig omaket att anmäla oss för en serie brister och felaktigheter som inte föreligger.
IVO är inte något vi räds. Vi har som aktiva och certifierade medlemmar i RFF hela tiden strävat efter höjd kvalitet och bättre säkerhet i verksamheten så jag skulle väl inte säga att vi välkomnar dessa oskäliga anmälningar eftersom dom tar av vår tid men i övrigt har vi ingenting att vara rädda för.

För oss är IVO en väsentlig samarbetspartner när det kommer till kvalitet och säkerhet i utförande och uppdrag. Inte en fiende att skicka på oss, som någon verkar tro.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...