Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och finns där för våra klienter dygnet runt.
Just nu har vi platser lediga både i våra stödboenden och i familjehemmen. Under första halvåret 2024 har vi utökat våra platser i stödboenden med fyra nya lägenheter och lyckats rekrytera ytterligare sex familjehem som är redo att ge plats åt barn och unga i sina hem.
Vi har ett team bestående av terapeuter med KBT-inriktning, alla med gedigen grundutbildning och god erfarenhet av målgruppen. Vi har en psykolog specialiserad på beroendeproblematik och en socionom som handleder och utbildar våra familjehem. Nyligen tillkom också en erfaren ungdomsbehandlare, också han med erfarenhet och kompetens inom utbildning av familjer.
Vi är redo att ta oss an de utmaningar vi möter.
Öppenvården saktar alltid ner under semestermånaden. Vi låter då personalen ladda batterierna och förbereda sig för höstens klienttillströmning. Nyligen passerade vi för Uppsala kommuns räkning 100 klienter som genomgått vår behandling för skadligt spel om pengar. Där slutförde cirka 90% behandlingen och gick ut i livet väl rustade för ett spelfritt liv.
Vi lägger också anbud i ett par stora upphandlingar under våren där tilldelning väntas i augusti. Dessa avtal kan komma att innebära nya rekryteringar och nytt personaltillskott under slutet av 2024. Mer om det senare.
Just ja: Under våren fick vi också besked om att vi alltjämnt håller god kvalitet bolagsmässigt. Vi har högsta UC-ranking och är för åttonde året i rad certifierade via RFF.

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...