Stordala nyheter

Vår personal utbildas i Nya Kälvestensmetoden

Nya Kälvestenmetoden är en utredningsmetod som har till syfte att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag.

Utredningen består av registerkontroll, hembesök och intervju, enligt socialstyrelsens rekommendationer. Nya Kälvesteinintervjun analyseras av en utomstående och certifierad analysperson med goda kunskaper i affekt-, anknytnings-, och mentaliseringsteori.

Nya Kälvestenmetoden har utarbetats av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö. Vår utbildning startades 2011. Metoden är anpassad till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument, BRA-fam och BBIC.

Utbildningsprocessen är igång och nu står praktiska uppgifter för dörren innan vi själva kan börja utreda enligt modellen.

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...