Stordala nyheter

Stordalas stödboende i träningslägenheter och hus i och kring Uppsala

Stordala stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och har träningslägenheter belägna i vanliga flerfamiljshus och fristående Attefallshus på olika platser i och kring Uppsala. Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har daglig kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade och följs upp varje vecka.

Målgrupp
Målgruppen för vårt stödboende är ungdomar mellan 16-20 år och vuxna som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, t.ex;

-Ungdom som fullgjort primär behandlingsinsats av något slag och behöver boende med stöd och viss kontrollinsats.
-Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
-Ungdom utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.
-Vuxna med behov av eget boende med stöd.

Övergripande mål med insatsen
-Erbjuda den placerade ett kvalitativt boende med individuellt anpassat stöd.
-Att anpassa insatsen efter varje enskild persons förutsättningar och behov.
-Medverka till att den boende får de färdigheter som behövs för ett eget boende/hushåll med det ansvar detta innebär.
-Att stötta till en kvalitativ fritidssysselsättning och ett fungerande socialt nätverk
-Att den boende ska ha en daglig sysselsättning dagtid som till exempel praktik, jobb eller skola.

Stöd i boendet
-Kontaktperson/boendepedagog som arbetar aktivt med den boende.
-Regelbunden inhandling till hushåll
-Regelbundna urinprovstagningar och utandningsprover (vid behov).
-Ekonomihantering/Stöd i hushållsekonomi.
-Stöd i kontakter med myndigheter, företag, skola m.m.

Externa insatser, samtalsstöd och behandling
Stordala stödboende har ett nära samarbete med Luthagens Öppenvård i Uppsala och har genom detta exklusiv tillgång till kvalificerad KBT-terapeut (Steg 1), alkohol & drogterapeut samt behandlare med specialutbildning från Ersta Vändpunkten i Stockholm på grupperna barn och ungdom. Luthagens Öppenvård har haft omfattande uppdrag mot barn och unga i Upplands Väsby kommun samt mot lokala stödboenden med samma målgrupp.

Detta gör att mer omfattande vårdinsatser än vad stödboendet kräver aldrig är långt borta i vår verksamhet.

För förfrågan om placering i Stordala stödboende kontakta P-O Söderberg på 0707-77 51 66 eller via mail på po@stordala.se

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...