Stordala nyheter

Det nya med Stordala Business Cover

Business Cover är vår företagshälsovård där vi hanterar de frågor och problem som uppstår när medarbetare drabbats av missbruk och beroende.

Stordala Vård och Omsorg AB är ett företag i stark utveckling där vi i stor utsträckning tar hjälp av tekniska lösningar i kontakten med individer som har ett beroende.

Stordala var ett av de första företagen som bland annat tog fasta på den medicintekniskt prövade produkten Previct där samtliga av vår personal har deltagit i utvecklingen av produkten och påverkat innehållet i databasen Previct.

Detta är en produkt vi och många arbetsgivare med rehabiliteringsansvar tror på och som de idag tillämpar när de använder sig av våra tjänster.

Kontakta oss för att få reda på mer om hur vi arbetar idag med tekniskt stöd i samarbeten och uppdrag.

Ring oss via växel på 010-177 56 00 eller maila via sbc@stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...