Stordala nyheter

Stordalas samarbete med Select Wellness

Stordala Business Cover presenterar ett samarbete med företaget Select Wellness.

Select Wellness erbjuder tränings- och friskvårdstjänster för företag och privatpersoner. En verksamhet som bygger på att aktivera företagens medarbetare och skapa bättre mående.
Att riskkonsumtion av alkohol befunnit sig inom området för förebyggande insatser har vi länge vetat om. Nu tar vi ett steg in i det området med hela vår vård och stödverksamhet. Missbruk och beroende kan och bör uppmärksammas så tidigt som det bara går och genom detta samarbete hoppas vi kunna hjälpa fler utsatta personer ännu tidigare.

Kort om Select Wellness:

”Select Wellness har 17 års erfarenhet av  hälsofrämjande arbete till arbetsplatser. Med vår metod Hållbart Arbetsliv bearbetar vi områden som påverkar medarbetarnas välmående – fysisk aktivitet, individuell hälsa och stress, samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Metoden är utvecklad i syfte att hjälpa arbetsgivare att bedriva ett långsiktigt strategiskt hälsoarbete som verkligen når ut till medarbetarna och ger resultat.

Genom åren har vi haft mer än 800.000 användare i våra system både nationellt och internationellt. 

 Vi har vunnit Microsoft Award för bästa molntjänst och arbetar även med olika forskningsprojekt både nationellt och internationellt. Bl.a. med KI, Sophiahemmet och Arizona State University.”

Vi betraktar vårt samarbete som en ansats i samma riktning och ser det som en hälsofrämjande insats i ett gynnsamt lag.

 

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...