Stordala nyheter

Digitalt vårdstöd vid spelmissbruk

När nu lagändringen kommer till stånd vid nyår 2017/18 och spelmissbruk läggs till kommunernas ansvar är det viktigt att rätt insatser kan erbjudas. Stordala utbildar professionella behandlare och terapeuter inom just spelmissbrukets dynamik och har ett pågående samarbete med de främsta forskarna inom området.

Vi har sedan några år tillbaka kunnat erbjuda platsobundna terapeutiska insatser vid spelmissbruk och beroende. Med internetbehandling där individuella upplägg och noggrann utredning är basen når vi goda resultat.

Om du eller någon du känner tycks ha behov av behandling för just spelmissbruk kan ni kontakta oss på 010-177 56 00 eller via mail på po@stordala.se

Vår internetbehandling är effektiv och praktisk och det finns idag evidens för att behandling över internet har lika gott utfall som den som genomförs i det fysiska rummet.

Vi adderar också den senaste digitala stödtekniken via Previct och TripleG. Läs gärna mer om det här.

Välkommen att kontakta oss för både behandling och utbildning via 010-177 56 00

 

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...