Stordala nyheter

Kvalitet och koordination

En aspekt på kvalitet är koordination. Att jobba med människor i utsatt situation handlar om att nå tillvarons sköra delar. Psykosocial problematik når ofta in i alla livets delområden och påverkar det som ska bära i tillvaron. Boende, ekonomi, hälsa, relationer och kommunikation. Vi upplever att kommunikationen kring åtgärder och insatser ibland brister och att omsorger därigenom kommer att halta. Det blir så att säga ett läckage i intentionen. Man eldar för kråkorna.

Därför säkrar vi med ett ständigt pågående kvalitetsarbete också våra kommunikationsvägar internt. Allt har en lathund om det behövs och när det inte fungerar så finns också en avvikelserapport redo för att vi vid nästa tillfälle ska kunna manövrera ännu säkrare. För misstag görs alltid. Oftast helt utan uppsåt och som ett resultat av obetänksamhet i uppkomna situationer. Tillvaron bjuder på mycket sånt.

Oftast samverkar vi med andra aktörer och då blir utrymmet för misstag och missförstånd större. De interna strukturerna kan bli bristfälliga i samkörningen. Också här utan uppsåt.
Det enda som kan överbrygga denna svaghet är kommunikation. Tydlig och omfattande redovisning av händelser och planer med klientperspektiv. När det står klart för alla inblandade har vi nått långt. Först då är omsorgen i nivå med vad som kan förväntas och kråkorna får faktiskt frysa.

 

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...