Stordala nyheter

Intressant kring hur tiden påverkar resultatet

Läs om hur längden på behandlingsinsatsen vid beroendebehandling påverkar resultatet.

http://www.castlecraig.co.uk/blog/03/2017/longer-length-addiction-treatment-linked-higher-success-rates

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...