Stordala nyheter

Intressant kring hur tiden påverkar resultatet

Läs om hur längden på behandlingsinsatsen vid beroendebehandling påverkar resultatet.

http://www.castlecraig.co.uk/blog/03/2017/longer-length-addiction-treatment-linked-higher-success-rates

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...