Stordala nyheter

Tekniskt stöd i behandlingen

Inom Stordala förstärker vi oftast insatser och individuella upplägg med stödsystemet TripleA. Genom den förstärkningen kan vi försäkra oss om att vi når önskat resultat av behandlings-insatsen. Vi kan också för första gången i historien följa klienternas utveckling utanför behandlingsrummet och därigenom se hur verksam behandlingen är. De klienter som får TripleA upplever det som ett ökat stöd och en möjlighet att visa på sina framsteg och sin nykterhet.

Man vet idag att terapeutens engagemang är avgörande för hur en insats ska utvecklas när det kommer till beroendebehandling. Med TripleA ger vi våra terapeuter och våra klienter en chans att samverka ytterligare.

Förstärkt insats=Bättre resultat.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...