Stordala nyheter

Tekniskt stöd i behandlingen

Inom Stordala förstärker vi oftast insatser och individuella upplägg med stödsystemet TripleA. Genom den förstärkningen kan vi försäkra oss om att vi når önskat resultat av behandlings-insatsen. Vi kan också för första gången i historien följa klienternas utveckling utanför behandlingsrummet och därigenom se hur verksam behandlingen är. De klienter som får TripleA upplever det som ett ökat stöd och en möjlighet att visa på sina framsteg och sin nykterhet.

Man vet idag att terapeutens engagemang är avgörande för hur en insats ska utvecklas när det kommer till beroendebehandling. Med TripleA ger vi våra terapeuter och våra klienter en chans att samverka ytterligare.

Förstärkt insats=Bättre resultat.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...