Stordala nyheter

Tekniskt stöd i behandlingen

Inom Stordala förstärker vi oftast insatser och individuella upplägg med stödsystemet TripleA. Genom den förstärkningen kan vi försäkra oss om att vi når önskat resultat av behandlings-insatsen. Vi kan också för första gången i historien följa klienternas utveckling utanför behandlingsrummet och därigenom se hur verksam behandlingen är. De klienter som får TripleA upplever det som ett ökat stöd och en möjlighet att visa på sina framsteg och sin nykterhet.

Man vet idag att terapeutens engagemang är avgörande för hur en insats ska utvecklas när det kommer till beroendebehandling. Med TripleA ger vi våra terapeuter och våra klienter en chans att samverka ytterligare.

Förstärkt insats=Bättre resultat.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...