Stordala nyheter

Tekniskt stöd i behandlingen

Inom Stordala förstärker vi oftast insatser och individuella upplägg med stödsystemet TripleA. Genom den förstärkningen kan vi försäkra oss om att vi når önskat resultat av behandlings-insatsen. Vi kan också för första gången i historien följa klienternas utveckling utanför behandlingsrummet och därigenom se hur verksam behandlingen är. De klienter som får TripleA upplever det som ett ökat stöd och en möjlighet att visa på sina framsteg och sin nykterhet.

Man vet idag att terapeutens engagemang är avgörande för hur en insats ska utvecklas när det kommer till beroendebehandling. Med TripleA ger vi våra terapeuter och våra klienter en chans att samverka ytterligare.

Förstärkt insats=Bättre resultat.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...