Stordala nyheter

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.
Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning.

Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med socialtjänsten.

Handledning av personalen utförs av erfaren handledare med adekvat handledarkompetens och via vår externa organisation Luthagens Öppenvård får vi individanpassade behandlingsprogram och adekvata vårdinsatser för våra boende.

Insatser såsom

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...