Stordala nyheter

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.
Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning.

Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med socialtjänsten.

Handledning av personalen utförs av erfaren handledare med adekvat handledarkompetens och via vår externa organisation Luthagens Öppenvård får vi individanpassade behandlingsprogram och adekvata vårdinsatser för våra boende.

Insatser såsom

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...