Stordala nyheter

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.
Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning.

Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med socialtjänsten.

Handledning av personalen utförs av erfaren handledare med adekvat handledarkompetens och via vår externa organisation Luthagens Öppenvård får vi individanpassade behandlingsprogram och adekvata vårdinsatser för våra boende.

Insatser såsom

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...