Stordala nyheter

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.
Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning.

Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med socialtjänsten.

Handledning av personalen utförs av erfaren handledare med adekvat handledarkompetens och via vår externa organisation Luthagens Öppenvård får vi individanpassade behandlingsprogram och adekvata vårdinsatser för våra boende.

Insatser såsom

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...