Stordala nyheter

CAN skriver om Stordalas digitala beroendevård

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser.

Tidskriften Alkohol & Narkotika ges ut av CAN och kommer ut med sex nummer per år. Det är en populärvetenskaplig tidskrift som bevakar aktuell forskning och andra aktuella företeelser på drogområdet.

I nummer två kommer man att belysa resultatet av digital och individanpassad beroendevård och har genom att intervjua en av Stordalas kunder nått fram till ett mycket spännande reportage om det nya sättet att möta missbruk och beroende.

Genom vårt individuella och internetbaserade upplägg kan vi stötta, utreda och behandla våra klienter medan de fortsätter att verka i sin vardag. I intervjun framgår det tydligt att det är ett tungt skäl till att man väljer just Stordala Business Cover och det digitala stödet.

Företagsstöd

 

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...