Stordala nyheter

Behovet styr insatsen hos Stordalas företagsstöd

Företagsstödet Stordala Business Cover erbjuder företagen i en första kontakt vår processledare. Processledaren blir den person hos oss som ert företag har kontakt med. Processledaren är också den person som fördelar uppdragen in i vår verksamhet. Vilken terapeut som ska anlitas beslutas här och det  görs med utgångspunkt från hur klientens behov ser ut efter att utredning gjorts. Vi sorterar problematiken i :

-Riskbruk
-Missbruk
-Beroende

Ert företag beslutar tillsammans med oss och vårt stöd i vilken omfattning information ska löpa. Vi tar ansvar för att informationen kommer fram och att klienten får det stöd som utlovats. Individen står alltid i fokus hos oss och med stöd av e-hälsa (Previct) och samtalsterapeuter med lång erfarenhet når vi ett gott resultat. Vi tar uppdraget och genomför det med de insatser som krävs för ett lyckat resultat.

Med det digitala stödet TripleA och videosamtal når vi våra klienter över hela landet och våra insatser blir platsobundna. Det gör att den kraftfulla insatsen kan sättas in snabbt och smidigt.
Omfånget av insatsen styrs av behovet och de gånger öppenvårdslösningar inte räcker till har vi tillgång till avgiftning och förstklassig behandling på olika behandlingshem både i Sverige och utomlands.

För vidare information kontakta mattias.lag@stordala.se / 073 980 03 66

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...