Stordala nyheter

Stordala bygger vidare

Välkommen till Stordalas team! 

Vårt team är sammansatt av högt kvalificerade och erfarna professionella som är dedikerade till att erbjuda den allra bästa vården för individer som kämpar med beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Här är en presentation av vårt team:

Föreståndare

Med två decennier av ledarerfarenhet inom beroendevård leder vår föreståndare teamet med en hand som är både stadig och medkännande. Denna djupa erfarenhet säkerställer att vi ständigt kan erbjuda en högkvalitativ och empatisk vårdservice för alla våra klienter och deras familjer.

Psykolog

Vi rekryterar inom kort en psykolog som har specialkompetens inom beroende och psykisk ohälsa och arbetar nära teamet för att förstå den underliggande psykologin bakom klienternas beteenden. Genom individuella samtal och terapeutiska tekniker hjälper psykologen klienter tillsammans med övrig personal personal att arbeta igenom sina psykologiska problem samtidigt som de utvecklar personliga strategier för att hantera sin beroendeproblematik.

Socionom

Vår dedikerade socionom är expert på att navigera det sociala stödsystemet och ser till att klienterna får tillgång till alla resurser och tjänster som kan hjälpa dem i deras återhämtningsprocess. Socionomen arbetar också med att skapa en plan för klientens sociala återintegrering och långsiktiga välbefinnande.

KBT-terapeuter

Vi har tre kognitiva beteendeterapeuter (KBT) som arbetar vid vår egen öppenvård med terapeutiska metoder för att hjälpa klienter att identifiera och förändra destruktiva beteendemönster. Genom strukturerad terapi bistår de klienter med att utveckla nya, hälsosamma sätt att tänka och bete sig i syfte att minska riskerna för återfall.

Behandlande expert på CRAFT och A-CRA

Vår expert på CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) och A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) erbjuder specialiserad behandling som inte bara riktar sig till klienten, utan också till familjen som helhet. Dessa metoder är evidensbaserade och inriktade på att stärka familjens resurser för att effektivt stödja sin närstående genom beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Stordala är också stolt över att erbjuda förstärkta familjehem och har specialiserat sig på behandlingsfamiljer, vilket innebär att vi erbjuder en stabil och terapeutisk familjemiljö för dem som behöver det. Våra behandlingsfamiljer är noggrant utvalda och utbildade för att kunna ge kärleksfull vård och specifikt stöd för både vardagliga och utmanande situationer som kan uppstå i livet hos dem som kämpar med dessa frågor.

Vår målgrupp inbegriper klienter som lever med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa och vi är engagerade i att erbjuda personcentrerad, holistisk behandling som främjar återhämtning och självständighet. I Stordalas team sätter vi klienten och deras familj i centrum och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål: hållbar återhämtning och förbättrad livskvalitet.

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...