Stordala nyheter

Policyarbete, ansvar och omsorg

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet är där är det för sent.
Här publicerar jag ett utdrag ur vårt eget policydokument rörande alkohol och droger. Det får samtliga anställda med som ett kompletterande dokument vid anställningsavtalets tecknande. Det signeras och dokumenteras som bilaga:
 
”Syfte, mål och riktlinjer
 
Inom branschen finns höga säkerhetskrav. Det gör att det är extra viktigt för oss på Stordala att vara tydliga när vi formulerar och kommunicerar vilka regler som gäller även i alkohol och drogfrågor. 
Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk och missbruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö.  
Målet är en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande medarbetare. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla.  
Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare en erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskap om vad en kan och ska göra.  
Den här policyn med tillhörande handlingsplan och rutindokument omfattar alla anställda på Stordala. ”

 

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...