Stordala nyheter

Verksam behandling av spelmissbruk

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019:

-Under perioden 2019-2022 har Stordalas öppenvård behandlat 33 klienter som haft ett spelmissbruk och/eller problem med spel om pengar.

-Vid sidan av avtalsuppdragen för Uppsala kommun haft vi haft två klienter i vårt behandlingsprogram där arbetsgivare stått för kostnaderna.

-Behandlingsinsatsen har omfattat ett år i tid och efter den primära behandlingen om åtta veckor har eftervården med förstärkande insatser varat i tio månader.

-Under perioden 2019 och 2021 fullföljde sammanlagt fyra klienter inte sina behandlingar. 
Under 2022 har ingen insats avslutats i förtid. De flesta är pågående i dagsläget.

Fler nyheter

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...

Business Cover 2.0

Stordala lanserar under hösten 2022 ytterligare insatser mot företag inom området företagsstöd och missbruk...