Stordala nyheter

Verksam behandling av spelmissbruk

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019:

-Under perioden 2019-2022 har Stordalas öppenvård behandlat 33 klienter som haft ett spelmissbruk och/eller problem med spel om pengar.

-Vid sidan av avtalsuppdragen för Uppsala kommun haft vi haft två klienter i vårt behandlingsprogram där arbetsgivare stått för kostnaderna.

-Behandlingsinsatsen har omfattat ett år i tid och efter den primära behandlingen om åtta veckor har eftervården med förstärkande insatser varat i tio månader.

-Under perioden 2019 och 2021 fullföljde sammanlagt fyra klienter inte sina behandlingar. 
Under 2022 har ingen insats avslutats i förtid. De flesta är pågående i dagsläget.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...