Stordala nyheter

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem?

Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning vid ett uppdrag. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en del som kallas omkostnadsersättning. 
Ersättningens storlek beror alltid på uppdragets omfattning och komplexitet. 
Familjehemsuppdrag räknas inte som en anställning utan arvodet är lön för det uppdrag du utför och är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, den är sjukpennings- och pensionsgrundande.
Arvodet berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.
Omkostnadsersättningen ska täcka barnets omkostnader för mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, TV, telefon samt normalt slitage. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration.

Anmäl intresse här på hemsidan så hör vi av oss. Eller maila po@stordala.se

Fler nyheter

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...

Business Cover 2.0

Stordala lanserar under hösten 2022 ytterligare insatser mot företag inom området företagsstöd och missbruk...