Stordala nyheter

Våra behandlingsfamiljer…

…Har visat sig väldigt välfungerande. I upplägget kring vår placerade ungdom finns täta kontakter med familjehemskonsulenten, psykologkontakt och kvalificerade familjehemsföräldrar varav den ena är hemma på heltid. Det är också vanligt att vi stöttar upplägget med erfarna kontaktpersoner och den terapeut som bäst lämpar sig för varje placerings karaktär.Vi får mycket förfrågningar och söker ideligen fler fantastiska familjehem för dessa uppdrag. Så om du är intresserad, kontakta oss på 0722-77 79 67 eller via vår hemsida med ansökningsformulär under rubriken ”Behandlingsfamilj”.

Fler nyheter

Gott Nytt År 2022

Tack för ett utmanande och ovanligt 2021. Vi har fantastiska medarbetare och har kunnat...

Stordala och Uppsala...

Stordala Vård & Omsorg har sitt säte här i Uppsala och redan ett pågående...