Stordala nyheter

Stordala och Uppsala tecknar ännu ett avtal

Stordala Vård & Omsorg har sitt säte här i Uppsala och redan ett pågående samarbete. Därför är det extra roligt att vi idag tilldelats ramavtal med just Uppsala kommun gällande också familjehem, jourhem och förstärkta familjehem för barn och unga under 21 år.
Vi har tidigare avtal med Uppsala kommun kring vård av personer med spelproblematik.

Vi hoppas och tror på ett ännu mer omfattande samarbete i framtiden med vår hemstad tack vare detta ramavtal.

Fler nyheter

Gott Nytt År 2022

Tack för ett utmanande och ovanligt 2021. Vi har fantastiska medarbetare och har kunnat...

Våra behandlingsfamiljer…

…Har visat sig väldigt välfungerande. I upplägget kring vår placerade ungdom finns täta kontakter...