Stordala nyheter

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala.

Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen vilar på kontinuitet och tillförlitlighet så vi trollar oss genom sommaren genom att korta ner arbetsveckan i vår Öppenvård till tre dagar i veckan och genomföra vissa möten via videolänk.

Familjehemmen och stödet kring dessa har alltid beredskap och jour. Vi håller oss till RFF:s direktiv och det ger maximalt tio familjehem per konsulent. Det gör en hel del åt arbetsbelastningen för våra medarbetare och givetsvis lika mycket åt våra vikarier.

Fler nyheter

Stordala och Uppsala...

Stordala Vård & Omsorg har sitt säte här i Uppsala och redan ett pågående...

Nya samarbeten med fyra...

Våra konsulentsstödda familjehem har via upphandling tilldelats ramavtal med ytterligare fyra kommuner. Nämligen Upplands-Bro,...

Rikstäckande avtal via...

Stordala har tilldelats ramavtal med Sveriges alla kommuner gällande konsulentstödd familjehemsvård. Det innebär att...