Stordala nyheter

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala.

Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen vilar på kontinuitet och tillförlitlighet så vi trollar oss genom sommaren genom att korta ner arbetsveckan i vår Öppenvård till tre dagar i veckan och genomföra vissa möten via videolänk.

Familjehemmen och stödet kring dessa har alltid beredskap och jour. Vi håller oss till RFF:s direktiv och det ger maximalt tio familjehem per konsulent. Det gör en hel del åt arbetsbelastningen för våra medarbetare och givetsvis lika mycket åt våra vikarier.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...