Stordala nyheter

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala.

Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen vilar på kontinuitet och tillförlitlighet så vi trollar oss genom sommaren genom att korta ner arbetsveckan i vår Öppenvård till tre dagar i veckan och genomföra vissa möten via videolänk.

Familjehemmen och stödet kring dessa har alltid beredskap och jour. Vi håller oss till RFF:s direktiv och det ger maximalt tio familjehem per konsulent. Det gör en hel del åt arbetsbelastningen för våra medarbetare och givetsvis lika mycket åt våra vikarier.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...