Stordala nyheter

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala.

Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen vilar på kontinuitet och tillförlitlighet så vi trollar oss genom sommaren genom att korta ner arbetsveckan i vår Öppenvård till tre dagar i veckan och genomföra vissa möten via videolänk.

Familjehemmen och stödet kring dessa har alltid beredskap och jour. Vi håller oss till RFF:s direktiv och det ger maximalt tio familjehem per konsulent. Det gör en hel del åt arbetsbelastningen för våra medarbetare och givetsvis lika mycket åt våra vikarier.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...