Stordala nyheter

Tillsyn av vår familjehemsverksamhet

Vår familjehemsverksamhet har genomgått en omfattande tillsyn av Inspektionen för Vård och omsorg. Tillsynen omfattade tillståndsefterlevnad samt hantering av ett klagomål.

Av beslutet efter genomförd tillsyn framgår att IVO inte funnit några brister inom de områden tillsynen omfattar och att dom därmed avslutar ärendet.

Fler nyheter

Rikstäckande avtal via...

Stordala har tilldelats ramavtal med Sveriges alla kommuner gällande konsulentstödd familjehemsvård. Det innebär att...

Framgång och kontinuitet

Sedan några år tillbaka har vi uppdrag inte bara i Uppsala utan också i...

Sommarläge på Stordala

Vi har aldrig helt stängt på Stordala. Våra olika verksamhetsområden rullar på och omsorgen...