Stordala nyheter

Beroendeorienterad ohälsa och rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare får ni via vårt företagsstöd tillgång till vår samlade kompetens gällande hanteringen av riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på er arbetsplats. Tidiga signaler på riskbruk och beroenderelaterad ohälsa behöver upptäckas i tid för att bromsa personligt lidande och minska företagets kostnader.

 

Vid sidan av det bredare begreppet psykisk ohälsa introduceras nu också beroendeorienterad ohälsa. Det omfattar hela den process som introducerar och driver beroendeprocessen. Då menar vi alla slags utlevelser av beroenden och siktar mer in oss på processen än den specifika formen.

 

Att Lasse har drabbats hårt av skadligt spel om pengar och Tom druckit sig till en alkoholism är underordnat det faktum att båda processerna pekar på beroendeorienterad ohälsa. Man talar om diagnoserna substansbruksyndrom och hasardspelsyndrom

från läkarhåll och under det paraplyet ryms många utlevelseformer.

 

När vi behandlar Lasse och Tom så gör vi det med pedagogiska program utvecklade på ett sätt att dom har en terapeutisk verkan. Vi behöver inte fastna i specifik utlevelse förrän i slutet av behandlingen och väl där har vi god kompetens för alla de skilda utlevelserna.

 

Programmen har god evidens och är verksamma. Inte så mycket hokus-pokus utan verksamma åtgärder som återspeglar konkret problematik. Det finns ingen anledning att vara abstrakt när problemet är konkret.

 

Kontakta oss på 010-177 56 00 eller via mail på po@stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...