Stordala nyheter

Rehabiliteringsansvar och missbruk på arbetsplatsen

Beskrivning

Min medarbetar dricker, vad ska jag göra? Det är en fråga vi ofta får inom Stordala Business Cover av oroliga chefer. Den frågan följs nästan alltid av, vad är mitt ansvar?

Alkohol-, drog- och spelberoende påverkar inte bara den enskilde utan ofta hela arbetsplatsen. Hela omgivningen. Problemet är oftast dolt och inte helt lätt att upptäcka men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Det positiva med de här frågeställningarna är att det visar att chefer vill hjälpa sina anställda, men visar också på en osäkerhet på hur det ska gå till?

Utbildningen ger en inblick i frågor som:

Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och du har även ett rehabiliteringsansvar för dina medarbetare. Även om ansvaret regleras i lagstiftning är lagstiftningen inte alltid tydlig. Under dagen introducerar vi en förtydligande bild av arbetsgivarens ansvar men vi tittar även på hur problemet egentligen ser ut och om det egentligen är ett problem? Och om det är ett problem hur hanterar vi det så enkelt och effektivt som möjligt?

Vi vet idag att om en arbetsgivare ger en anställd med ett beroende hjälp till bra och effektiv behandling är det lönsamt, såväl mänskligt som ekonomiskt.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...