Stordala nyheter

Rehabiliteringsansvar och missbruk på arbetsplatsen

Beskrivning

Min medarbetar dricker, vad ska jag göra? Det är en fråga vi ofta får inom Stordala Business Cover av oroliga chefer. Den frågan följs nästan alltid av, vad är mitt ansvar?

Alkohol-, drog- och spelberoende påverkar inte bara den enskilde utan ofta hela arbetsplatsen. Hela omgivningen. Problemet är oftast dolt och inte helt lätt att upptäcka men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Det positiva med de här frågeställningarna är att det visar att chefer vill hjälpa sina anställda, men visar också på en osäkerhet på hur det ska gå till?

Utbildningen ger en inblick i frågor som:

Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och du har även ett rehabiliteringsansvar för dina medarbetare. Även om ansvaret regleras i lagstiftning är lagstiftningen inte alltid tydlig. Under dagen introducerar vi en förtydligande bild av arbetsgivarens ansvar men vi tittar även på hur problemet egentligen ser ut och om det egentligen är ett problem? Och om det är ett problem hur hanterar vi det så enkelt och effektivt som möjligt?

Vi vet idag att om en arbetsgivare ger en anställd med ett beroende hjälp till bra och effektiv behandling är det lönsamt, såväl mänskligt som ekonomiskt.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...