Stordala nyheter

Utbildning och utveckling

Vår medarbetare Jesseca är verksamhetsansvarig för Stordalas familjehemsverksamhet och hon deltar just nu vid Handledarutbildning med inriktning mot just  familjehem och kontakt- familjer som hålls av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Utbildningen sker under två terminer och ställs till handläggare inom socialtjänst och familjehemskonsulenter från privata utförare.

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...