Stordala nyheter

Utbildning och utveckling

Vår medarbetare Jesseca är verksamhetsansvarig för Stordalas familjehemsverksamhet och hon deltar just nu vid Handledarutbildning med inriktning mot just  familjehem och kontakt- familjer som hålls av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Utbildningen sker under två terminer och ställs till handläggare inom socialtjänst och familjehemskonsulenter från privata utförare.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...