Stordala nyheter

Stor Nordisk aktör nöjd partner i Stordalas företagsstöd

I samarbete med ett av nordens ledande projektutvecklare och aktörer inom främst produktion av bostäder har vi under en treårsperiod uppnått mycket goda resultat. Bolaget är publikt och kvalitetskraven höga. Med 2500 anställda i koncernen så är det för oss en viktig kund med rätt till goda resultat.

I arbetet ingår förutom rådgivning, stöd och behandling vid missbruk och beroende även andra typer av förändringsarbeten av terapeutisk art. Det kan handla om personlig kris, depression eller andra tillstånd som allvarligt riskerar att skada den enskilde.

Vi möter gärna klienten hos oss i våra lokaler men i de fall andra lösningar anses lämpligare så anpassar vi oss. Det är resultatet av insatsen som är viktig.

Vi har underleverantörer som utför inneliggande behandling runt om i Sverige och när det behövs så matchar vi klientens behov mot dessa. Alltid i ett tätt samarbete med oss eftersom vi är primär utförare mot vår kund.

Vi har i detta samarbete 100% framgång och de medarbetare som behövt våra insatser och vårt stöd är idag samtliga tillbaka på sina tjänster. Tänkte att det kunde vara värt några rader under vårt företagsstöd ”Stordala Business Cover”.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...