Stordala nyheter

En digital skjuts

Inom missbruksvården har vi varit en förvisad lite grupp aktörer som envist hävdat fördelarna med digital och platsobunden vård. Stordala Vård & Omsorg grundades 2015 efter att grundarna tidigare byggt och etablerat Kontigo Care AB. Med den nyvunna kunskapen om hur kraftfullt och snabbt vi nu kunde nå vårdtagaren gav vi oss nu ut i utförarledet för att dela med oss.
Svårigheterna vi nu upplevde bestod främst av en konservativ hållning i branschen. Vi gav oss vid sidan av den svenska marknaden ut i Europa och mötte etablerade aktörer var ovilliga att lyssna till detta nya för att man tyckte om sin gamla metod och sitt gamla pedagogiska upplägg. Utan att lyssna färdigt konstaterade man att man föredrog ”människa-människa” framför ”människa-maskin.” Det är ett problem i sig att man inom branschen ser mer till utförarens egna villkor än vårdtagarens rätt till verksamma insatser, konstaterade vi förbittrat.
Idag får vi i större utsträckning förfrågningar kring variationer på insatser. Innehållet är i stort detsamma med kärnan i evidensbaserade metoder men variationerna på genomförandeformer är fler. Och vi tycker att det är gott att det nu förekommer dialog och diskussioner kring digital vård och platsobundna insatser. Formpaletten expanderar.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...