Stordala nyheter

Lite om beroendesjukdom

Visste du att:

Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom.

Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.

I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.

Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Mellan 5 000 och 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol. Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år.

Att det idag finns verksam beroendebehandling som ger ett fullgott liv tillbaka. På Stordala behandlar vi alla typer av beroenden med evidensbaserade insatser. Naturligtvis också på distans.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...