Stordala nyheter

Uppdatering av Stordalas certifikat

Vi uppdaterar vår certifiering inom vår konsulentsstödda familjehemsvård med certifikat för 2020.

Vårt medlemsskap är en kvalitetsgaranti utöver IVO:s kontroll som vi anslöt oss till redan innan verksamheten blev tillståndspliktig.

 

 

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...