Stordala nyheter

Stordala stödboende för unga mellan 16-20 år

Vårt stödboende i lägenheter välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, som:

Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär. Upplägget bygger på inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som inaktivitet, riskbruk eller utagerande kan förändras.

De unga som kommer till oss är alla unika och behovet av flexibilitet kring vilka insatser som behövs kring den enskilde är nödvändig. Kompetensen inom Stordala stödboende är hög och tillgång till KBT-terapeuter, drogterapeuter, sjuksköterska samt psykiater finns att tillgå.

Slutmålet med programmet är trygga, välfungerade individer, med egen bostad och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vårt flexibla program, långa erfarenhet och kompetens gör vi allt för lyckas med ungdomarna som kommer till oss.

 

Kontakta föreståndare PO Söderberg Hevius hos oss för vidare information på 070-777 51 66 eller via mail på po@stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...