Stordala nyheter

Ledig plats just nu i en stödboendelägenhet i Uppsala.

Strukturerat och individuellt stödboende  

Stordala stödboende är ett privat stödboende som arbetar med ungdomar inskrivna i lägenhetsprogram i och kring Uppsala.

Företaget har en mångårig erfarenhet av tränings- och stödboende som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr våra insatser efter ungdomens individuella behov.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje/planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och våra stödboenden uppvisar goda resultat för de placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats. Insatserna fokuserar på att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål.

Stordala har självklart aktiva kontakter med individens nätverk. Inom koncernen finns tillgång till beroendeterapeuter med KBT kompetens (steg 1) samt psykiater med beroendespecialitet.

Vid ytterligare behov av behandlingsinsatser kan Stordala lösa detta med externa samarbetspartners. Vårt samarbete i den delen sker företrädelsevis med Uppsalabaserade Luthagens Öppenvård AB med vilka vi också delar lokal.

Stordala har tillstånd för stödboende utfärdat av Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet enligt 7 Kap.1§ punkt 4 Socialtjänstlagen. Föreståndare är Per Söderberg Hevius.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...