Stordala nyheter

Ledig plats just nu i en stödboendelägenhet i Uppsala.

Strukturerat och individuellt stödboende  

Stordala stödboende är ett privat stödboende som arbetar med ungdomar inskrivna i lägenhetsprogram i och kring Uppsala.

Företaget har en mångårig erfarenhet av tränings- och stödboende som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr våra insatser efter ungdomens individuella behov.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje/planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och våra stödboenden uppvisar goda resultat för de placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats. Insatserna fokuserar på att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål.

Stordala har självklart aktiva kontakter med individens nätverk. Inom koncernen finns tillgång till beroendeterapeuter med KBT kompetens (steg 1) samt psykiater med beroendespecialitet.

Vid ytterligare behov av behandlingsinsatser kan Stordala lösa detta med externa samarbetspartners. Vårt samarbete i den delen sker företrädelsevis med Uppsalabaserade Luthagens Öppenvård AB med vilka vi också delar lokal.

Stordala har tillstånd för stödboende utfärdat av Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet enligt 7 Kap.1§ punkt 4 Socialtjänstlagen. Föreståndare är Per Söderberg Hevius.

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...