Stordala nyheter

Digitalt nykterhetsstöd hos Stordala

Vi erbjuder digitalt stöd vid nykterhetskontroller sedan många år tillbaka. Våra kunder är ofta företag med oro för medarbetare som tycks förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Andra gånger är kunden privatperson med krav från familjen om att kunna uppvisa nykterhet av olika anledningar.

Vårt stöd innebär att vi efter intervju kopplar upp en alkoholmätare mot personens mobiltelefon som gör det möjligt för hen att på förutbestämda eller slumpmässiga anmaningar blåsa i den. Dessa utandningsprov analyseras och skickas till oss via nätet och vi kan bekräfta erhållet resultat. Vi har då i uppdrag att kontakta vår uppdragsgivare vid avvikelser/test med alkohol i.

Uppdragsgivaren får på så vis trygghet i att medarbetaren är nykter i realtid och verksamheten kan säkras. Den anhörige kan förvissa sig om att pappan eller mamman är nykter vid umgänge osv…

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...