Stordala nyheter

Digitalt nykterhetsstöd hos Stordala

Vi erbjuder digitalt stöd vid nykterhetskontroller sedan många år tillbaka. Våra kunder är ofta företag med oro för medarbetare som tycks förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Andra gånger är kunden privatperson med krav från familjen om att kunna uppvisa nykterhet av olika anledningar.

Vårt stöd innebär att vi efter intervju kopplar upp en alkoholmätare mot personens mobiltelefon som gör det möjligt för hen att på förutbestämda eller slumpmässiga anmaningar blåsa i den. Dessa utandningsprov analyseras och skickas till oss via nätet och vi kan bekräfta erhållet resultat. Vi har då i uppdrag att kontakta vår uppdragsgivare vid avvikelser/test med alkohol i.

Uppdragsgivaren får på så vis trygghet i att medarbetaren är nykter i realtid och verksamheten kan säkras. Den anhörige kan förvissa sig om att pappan eller mamman är nykter vid umgänge osv…

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...