Stordala nyheter

Digitalt nykterhetsstöd hos Stordala

Vi erbjuder digitalt stöd vid nykterhetskontroller sedan många år tillbaka. Våra kunder är ofta företag med oro för medarbetare som tycks förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Andra gånger är kunden privatperson med krav från familjen om att kunna uppvisa nykterhet av olika anledningar.

Vårt stöd innebär att vi efter intervju kopplar upp en alkoholmätare mot personens mobiltelefon som gör det möjligt för hen att på förutbestämda eller slumpmässiga anmaningar blåsa i den. Dessa utandningsprov analyseras och skickas till oss via nätet och vi kan bekräfta erhållet resultat. Vi har då i uppdrag att kontakta vår uppdragsgivare vid avvikelser/test med alkohol i.

Uppdragsgivaren får på så vis trygghet i att medarbetaren är nykter i realtid och verksamheten kan säkras. Den anhörige kan förvissa sig om att pappan eller mamman är nykter vid umgänge osv…

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...