Stordala nyheter

Digitalt nykterhetsstöd hos Stordala

Vi erbjuder digitalt stöd vid nykterhetskontroller sedan många år tillbaka. Våra kunder är ofta företag med oro för medarbetare som tycks förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Andra gånger är kunden privatperson med krav från familjen om att kunna uppvisa nykterhet av olika anledningar.

Vårt stöd innebär att vi efter intervju kopplar upp en alkoholmätare mot personens mobiltelefon som gör det möjligt för hen att på förutbestämda eller slumpmässiga anmaningar blåsa i den. Dessa utandningsprov analyseras och skickas till oss via nätet och vi kan bekräfta erhållet resultat. Vi har då i uppdrag att kontakta vår uppdragsgivare vid avvikelser/test med alkohol i.

Uppdragsgivaren får på så vis trygghet i att medarbetaren är nykter i realtid och verksamheten kan säkras. Den anhörige kan förvissa sig om att pappan eller mamman är nykter vid umgänge osv…

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...