Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter i Stordala

Våra verksamheter
Stordalas Konsulentstödda jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsfamiljer och Stordala stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.

Fokus och målgrupp
Inom Stordala Vård & Omsorg fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem som stöttas och handleds av våra familjehemskonsulenter. Vid behov kopplas utredning, provtagning, insatser för biologisk familj, terapi och/eller ungdomscoach in via vår Öppenvård. Vi erbjuder även utsluss genom träningslägenheter eller stödboende där klienten får stöd av ungdomscoach eller kontaktperson i kombination med lämpliga insatser.

Matchning
Vi arbetar utifrån matchningar med våra befintliga jour- och familjehem samt behandlingsfamiljer där det är viktigt för oss att en matchning känns bra för samtliga parter. I vår familjehemspool finns god erfarenhet av de flesta typer av problematik och vi har en bred kulturell kompetens.

Kvalité i vårt arbete är oerhört viktigt för oss. Vi är måna om att våra familjer ska känna trygghet med sina placeringar. Därför tillämpar vi närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra familjer och har jourtelefon dit man kan ringa dygnet runt vid akuta fall.

Fler nyheter

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...